ช่วยเหลือข้อมูลใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล

ช่วยเหลือข้อมูลใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล

ช่วยเหลือข้อมูลใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นส่วนที่เรียบง่ายแต่สำคัญในการทราบข้อมูลของคุณ เราจะเอาชนะความสมบูรณ์ของเราได้อย่างไรในคลิกเดียว? การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่วยให้แน่ใจว่าคุณไม่เคยพิมพ์ผิดเหล่านี้ (ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการเข้าสู่ความสมบูรณ์ เช่น เมื่อคุณเข้าสู่ความสมบูรณ์ คุณควรใช้วงรี อัฒภาค วงเล็บ ฯลฯ แทนที่จะใช้ดอกจันหรือเครื่องหมายดอลลาร์) และยังสามารถ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเข้าสู่สุทธ์เช่น ใส่ศูนย์หรือหนึ่งแทนเครื่องหมายใช่หรือโอเคเป็นต้น สล็อตเว็บตรงแตกง่าย

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสามารถทำได้ซับซ้อนโดยการรวมเงื่อนไขอื่น ๆ และการทดสอบเชิงตรรกะที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้มีการป้อน allimonenessoftions โปรดพิมพ์ MS SQL การเข้าสู่ระบบ MS SQL Server จะทำให้แน่ใจว่าเพนนีมีห้าเพนนีเสมือนแทนที่จะเป็นเพนนีจริงหนึ่งเพนนี

ใช่ นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซอฟต์แวร์จริงก้าวไปไกลกว่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใช่ มันจะดักจับอินพุตของผู้ใช้ แต่สิ่งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทำโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแหล่งข้อมูล

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูลขั้นสูงทางเทคโนโลยีใช้เทคนิคอื่นที่เรียกว่า “การทำโปรไฟล์ข้อมูล” เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลนั้นถูกต้องเสมอ การทำโปรไฟล์ข้อมูลเป็นเพียงเทคนิคในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นมีความสอดคล้องกันเสมอหรือไม่ นอกจากนี้ยังกำหนดโปรไฟล์รหัสและรูปแบบที่ใช้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จะทดสอบว่าไม่มีข้อบกพร่องในกระบวนการป้อนข้อมูลหรือห่วงโซ่การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดหรือไม่

ประเด็นหลักในที่นี้คือ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลช่วยให้คุณจัดการกับแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าคุณจะพิมพ์ผิดวิธีก็ตาม หากแหล่งข้อมูลมีความสอดคล้องกัน

ต่อไปนี้คือ 5 วิธีที่คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลที่ต้นทางอย่างถูกวิธี

1.เมื่อคุณป้อนรหัสผู้ขาย ตัวเลข ตัวอักษร หรือตัวระบุอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขที่ป้อนเป็นหมายเลขตามที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณป้อน

6 ท่ามกลางรายการตัวเลข ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องควรอนุญาตให้คุณใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อระบุว่านี่คือรหัสผู้ขาย อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งในการป้อนรูปแบบตัวเลข

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ รหัสผู้ขายถูกป้อนด้วยอักขระหกตัว ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องควรอนุญาตให้คุณป้อนอักขระที่เป็นตัวเลขได้ไม่เกินห้าอักขระเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถใช้รหัสผู้ขายได้

2.เมื่อคุณป้อนรหัสผู้ขาย คุณควรสามารถป้อนอักขระได้สูงสุดหกตัว

3.ควรป้อนอักขระหกตัวที่อนุญาตเสมอโดยใช้ตัวอักษร ‘ และจำนวนอักขระทั้งหมดเป็นจำนวนเต็มไม่เกิน 9

4. หากคุณป้อน ‘ ผู้เรียน ‘ แทนที่จะเป็น ‘ ปกป้องผู้เรียน ‘ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องควรอนุญาตให้คุณป้อนอักขระได้สูงสุดห้าตัว

5. หากคุณป้อนอักขระสามตัว ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องควรอนุญาตให้คุณป้อนอักขระได้สูงสุดห้าตัว

6.ในทำนองเดียวกัน หากคุณป้อนวันที่เป็น ‘26.12.2099’ ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณป้อนอักขระได้สูงสุดสามตัว

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้คุณสามารถป้อนฟิลด์ข้อมูลได้หลายร้อยฟิลด์ แต่ละฟิลด์ประกอบด้วยคอลัมน์ แถว และการแบ่งที่เป็นไปได้โดยการจัดเรียงแถวเหล่านั้น คุณสามารถป้อนตัวเลข ข้อความ และค่าสกุลเงิน หรือทั้งสามอย่างรวมกัน ไม่สามารถใช้รายการเดียวเพื่อแสดงแถวข้อมูลหลายแถวได้ ข้อมูลในแต่ละระเบียนจะเชื่อมโยงถึงกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าคีย์หลัก แต่ละระเบียนในตารางจะถูกระบุโดยคีย์หลัก

ด้านล่างนี้เป็นรายการบางส่วนของเขตข้อมูลและรายการข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในฐานข้อมูล

Go to top